Zarządca ustanowiony na podstawie art. 203 k.c., a jego roszczenia

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 października 2014 r., sygn. akt III CZP 71/14 orzekł, że 

​Zarządca ustanowiony na podstawie art. 203 k.c. może dochodzić zwrotu wydatków poniesionych na wspólną nieruchomość tylko w postępowaniu nieprocesowym dotyczącym zarządu związanego ze współwłasnością tej nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *