14 kwietnia, 2014

Prawo administracyjne

Kancelaria doradza Klientom i przygotowuje opinie prawne w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.

Radca prawny Przemysław Podlewski reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych, w tym sporządza odpowiednie pisma, wnioski, odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie całego prawa administracyjnego materialnego. Kompleksowe usługi prawne świadczone przez Kancelarię obejmują min. prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami.