14 kwietnia, 2014

Prawo karne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie pisania wniosków o:

  • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • rozłożenie kary grzywny na raty lub jej umorzenie

oraz we wszystkich sprawach prowadzonych w postępowaniu wykonawczym.