14 kwietnia, 2014

Prawo pracy

Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców w zakresie prawa pracy oraz reprezentowaniu pracowników jak i pracodawców w postępowaniach przed sądami pracy. Kompleksowo przygotowuje wszelkie dokumenty pracownicze m. in. umowy o pracę, o zakazie konkurencji, wypowiedzenia umów o pracę, regulaminy pracy, wynagradzania. Doradza w sprawach dotyczących ustalenia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy oraz w sprawach dotyczących wypadków przy pracy.

Kancelaria posiada doświadczenie w sporządzaniu odwołań od decyzji organów rentowych, dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego (emerytury, renty oraz inne świadczenia w sprawach należących do właściwości ZUS i KRUS) oraz reprezentowaniu Klientów przed sądami pracy po wniesieniu odwołania od decyzji organu rentowego.