14 kwietnia, 2014

Prawo spadkowe

Kancelaria prowadzi sprawy o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku i odrzucenie spadkobrania, sprawy o dział spadku, w tym dział ze zniesieniem współwłasności, dziedziczenie ustawowe (w tym: dziedziczenie przez dzieci, przez małżonka, rodziców, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, pasierbów),zapis i polecenie przy spadkobraniu, odpowiedzialność za długi spadkowe oraz za długi spadkodawcy, dziedziczenie gospodarstw rolnych, umowy dotyczące spadku, opodatkowanie spadkobrania,inne porady z zakresu prawa spadkowego.