14 kwietnia, 2014

Obszary działania

doradztwo prawne włocławek

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysława Podlewskiego świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, instytucji oraz konsumentów.

Kancelaria świadczy usługi w szczególności w zakresie:

 • szeroko rozumianej, kompleksowej obsługi prawnej,
 • reprezentacji przed sądami powszechnymi, organami administracji, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem
  Administracyjnym, organami egzekucyjnymi, oraz innymi instytucjami,
 • sporządzania pozwów, pism procesowych, wniosków i innych pism,
 • sporządzania pisemnych i ustnych opinii,
 • przeprowadzenia konsultacji i udzielania porad prawnych,
 • przygotowywania projektów oraz opiniowania umów, porozumień, ofert, oraz innych pism,
 • prowadzenia negocjacji handlowych, oraz obsługi prawnej przetargów,
 • obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego,
 • mediacji
 • prawa gospodarczego i prawa handlowego, – prawa i postępowania cywilnego,
 • prawa rodzinnego,paragraf
 • prawa pracy,
 • prawa spadkowego,
 • prawa budowlanego,
 • prawa upadłościowego i naprawczego,
 • prawa i postępowania administracyjnego
 • prawa wekslowego
 • postępowania egzekucyjnego