Apelacja w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., sygn. akt III CZP 94/14 orzekł, że

W sprawie o stwierdzenie zasiedzenia niedopuszczalna jest apelacja od postanowienia w zakresie niezawierającym rozstrzygnięcia co do części nieruchomości objętej żądaniem wnioskodawcy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *