14 kwietnia, 2014

Obsługa przedsiębiorstw

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną spółkom prawa handlowego. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze i zakładaniu spółek – od wyboru optymalnej struktury pod konkretną działalność, poprzez sporządzenie umów, aż do uzyskania postanowienia Sądu o wpisie do rejestru przedsiębiorców. Doradza w zakresie bieżących spraw korporacyjnych. Przygotowuje projekty zmian umów spółek, dokumentację związaną ze zgromadzeniami wspólników, uchwały zarządu oraz akty wewnętrzne regulujące funkcjonowanie organów spółek.

Radca prawny Przemysław Podlewski przygotowuje i opiniuje wszelkiego rodzaju umowy oraz reprezentuje Klientów na każdym etapie negocjacji.