Przedawnienie

Sąd Najwyższy w dniu 11.09.2020 r. podjął uchwałę sygn. akt III CZP 88/19 w której stwierdził że jeżeli wskutek odroczenia terminu spełnienia świadczenia, roszczenie przestało być wymagalne, jego przedawnienie rozpoczyna ponownie bieg dopiero z upływem nowego terminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *