14 kwietnia, 2014

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria prowadzi sprawy o:

 • rozwód i separację,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • alimenty,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • uznanie ojcostwa,
 • uznanie dziecka,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • przysposobienie,
 • ustanowienie opieki i powołanie opiekuna,
 • podział majątku wspólnego,
 • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,
 • przyznanie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienia władzy rodzicielskiej lub jej ograniczenie,
 • ustalenie kontaktów,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,
 • ustanowienie opieki i powołanie opiekuna
 • i inne.