Nabywca wierzytelności w drodze przelewu.

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 28 stycznia 2022 r., sygn. akt III CZP 35/22 orzekł, że nabywca wierzytelności w drodze przelewu, na którego rzecz zasądzono koszty procesu, nie jest w tym zakresie wierzycielem pierwotnym w rozumieniu art. 29 ust. 5 pkt 3 lit. b z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 210 ze zm.)