Ważność zapisu zwykłego określonego alternatywnie

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt III CZP 70/14 orzekł, że 

Ważny jest  zapis zwykły (art. 968 § 1 k.c.), w którym przedmiot świadczenia został określony alternatywnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *