Wpis prokury do Krajowego Rejestru Sądowego z zastrzeżeniem.

Sąd Najwyższy w Uchwale składu 7 sędziów z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. akt III CZP 34/14 orzekł, że

​Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.