Czy rolnik jest przedsiębiorcą?

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. akt III CZP 108/14 orzekł, że

Sprawa z powództwa producenta rolnego – rolnika prowadzącego działalność wytwórczą w zakresie produkcji zwierzęcej – przeciwko przedsiębiorcy o roszczenie wynikające z umowy kontraktacji jest sprawą gospodarczą.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *