Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela w przypadku egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego – BTE, a przerwanie biegu przedawnienia.

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 19 lutego 2015 r., sygn. akt III CZP 103/14 orzekł, że 

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela – banku, prowadzącego egzekucję na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności – niweczy skutki przerwy biegu przedawnienia spowodowane złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji.