Czy użytkownik wieczysty może dokonać podziału gruntu oddanego mu w użytkowanie wieczyste?

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 13 marca 2015 r., sygn. akt III CZP 116/14 orzekł, że 

Użytkownik wieczysty nie może dokonać podziału gruntu oddanego mu w użytkowanie wieczyste.