Powództwo o przywrócenie posiadania, a przeniesienie posiadania.

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 29 czerwca 2016 r., sygn. akt III CZP 25/16 orzekł, że

 

Powództwo o przywrócenie posiadania rzeczy nie może być skutecznie dochodzone przeciwko osobie, która naruszyła posiadanie rzeczy, jeżeli w toku sprawy przeniosła posiadanie tej rzeczy na inną osobę.