Koszty postępowania egzekucyjnego, a stawka VAT.

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 07 lipca 2016 r., sygn. akt III CZP 34/16 orzekł, że

 

Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 790 ze zm.), o stawkę podatku od towarów i usług.