Wkład do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 07 lipca 2016 r., sygn. akt III CZP 32/16 orzekł, że

Jeżeli wkład wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka, również udział w spółce objęty przez wspólnika wchodzi w skład tego majątku.