Umowa OC pojazdów mechanicznych, a koszty leczenia.

Sąd Najwyższy w Uchwale składu 7 sędziów z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt III CZP 63/15 orzekł, że

 

Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.).