Zasiedzenie, a służebność przesyłu.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 30 listopada 2016 r., sygn. akt III CZP 77/16 orzekł, że właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie.