Weksel, a przedawnienie

III CZP 72/19

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 17 lipca 2020 r., sygn. akt III CZP 72/19 orzekł, że porozumienie wekslowe, w którym wskazano, że wierzyciel może opatrzyć weksel gwarancyjny in blanco datą płatności według swego uznania, nie upoważnia do uzupełnienie weksla datą płatności przypadającą po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *