Członek zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a pełnomocnictwo do czynności określonego rodzaju.

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 24 kwietnia 2014 r., sygn. akt III CZP 17/14 orzekł, że

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony według umowy spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do czynności określonego rodzaju.