Zadośćuczynienie, a czyn niedozwolony.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 27 marca 2018 r., sygn. akt III CZP 69/17 orzekł, że sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.