Termin przedawnienia roszczenia spółdzielni mieszkaniowej o zwrot części opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 11 lipca 2014 r., sygn. akt III CZP 33/14 orzekł, że

Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o zwrot części opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej i ulega przedawnieniu w terminie trzyletnim.