Prawo spadkowe

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 19.10.2018 r., sygn. akt III CZP 36/18 orzekł, że złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez osobę, w stosunku do której nie rozpoczął jeszcze biegu termin określony w art. 1015 § 1 k.c., jest bezskuteczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *