Pojazd zastępczy z OC sprawcy

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 13.03.2020 r., sygn. akt III CZP 63/19 orzekł, że zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. pozostającą w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym.

Tym samym w takiej sytuacji poszkodowany ma prawo do dochodzenia od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zwrotu kosztów najmu pojazdu, albowiem szkoda ta pozostaje w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *