12 października, 2016

ZAWIERASZ UMOWĘ

Każdy z nas zawiera dziesiątki umów, w formie ustnej, pisemnej lub w szczególnej formie aktu notarialnego. Wiele z funkcjonujących w obrocie prawnym umów zawiera niezrozumiałe i niejasne klauzule, a przecież podpisywanie umów, których zapisy nie są jednoznaczne, może prowadzić do poważnych problemów.

Stworzenie jasnej umowy, precyzyjnie określającej obowiązki wszystkich stron, nie jest łatwe. W wielu przypadkach znaczenie prawne użytych w umowie sformułowań wykracza poza ich potoczne rozumienie.

Dobrze napisana umowa to mniejsze ryzyko sporów sądowych w przyszłości.  Radca prawny pomoże Ci dokonać świadomego wyboru.

Jeśli masz zamiar podpisać ważną dla Ciebie umowę, skontaktuj się z Radcą prawnym, który może pomóc w zaprojektowaniu umowy i wynegocjowaniu jej warunków, doradzi, w jakiej formie prawnej umowa powinna być zawarta, pomoże prawidłowo określić strony umowy, wyjaśni, jakie skutki prawne niosą ze sobą niejednoznaczne lub niezrozumiałe zapisy umowy, zwróci uwagę na niekorzystne dla Ciebie rozwiązania i niedozwolone klauzule umowne, zaproponuje rozwiązania, które zabezpieczą Twoje interesy.