30 września, 2016

Wynagrodzenie

Klienci są informowani o kosztach sądowych występujących w danej sprawie oraz o stawce wynagrodzenia pełnomocnika. Wysokość honorarium za zlecone usługi uzależniona jest od nakładu pracy niezbędnej dla realizacji zlecenia, stopnia trudności i złożoności sprawy. W zależności od rodzaju usługi prawnej oraz charakteru sprawy, proponowane są następujące sposoby rozliczeń:

stawka godzinowa
Ilość godzin pracy prawnika nad danym zleceniem, stawka stosowana w przypadku sporządzania umów, opinii, jednorazowego pisma.

jednorazowe wynagrodzenie
Stosowane przy prowadzeniu pojedynczych zleceń, których czas wykonania trudno z góry określić. Stawki wyjściowe w sprawach o roszczenia pieniężne określane są na podstawie §6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku, w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

ryczałt miesięczny
Stała kwota miesięczna, stosowana przy stałej obsłudze przedsiębiorców.

Do kwoty wynagrodzenia pełnomocnika każdorazowo doliczany jest podatek VAT w obowiązującej wysokości (obecnie 23%). Warunki wynagrodzenia w każdym przypadku określa umowa z Klientem. Kancelaria każdorazowo wystawia paragon fiskalny lub fakturę za wykonane usługi.