1 października, 2016

Windykacja

1Kancelaria prowadzi postępowania mające na celu odzyskanie należności pieniężnych dla Klientów od ich dłużników, w ramach których dochodzi roszczeń pieniężnych, wynikających z wszelkiego rodzaju umów cywilnych m. in. umowy sprzedaży, najmu lokalu, o dzieło, zlecenia, pożyczki i innych, a także zawieranych przez przedsiębiorców w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
  • Postępowanie przedsądowe
  • Postępowanie sądowe
  • postępowanie egzekucyjne