12 października, 2016

PRAWO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

firmaProwadzenie działalności gospodarczej wymaga sprawnego poruszania się w świecie przepisów prawnych. Przedsiębiorcy codziennie spotykają się z problemami prawnymi – od podpisywania umów po stosowanie prawa pracy. Brak czasu na śledzenie zmian w przepisach prawa często skutkuje problemami w przyszłości. Korzystanie z kompleksowej pomocy Radcy prawnego specjalizującego  się w usługach prawnych dla biznesu staje się coraz bardziej istotne. Pozwala na rozwiązywanie większości problemów prawnych bez potrzeby kierowania spraw do sądu, co przekłada się na znaczącą oszczędność czasu i środków finansowych.

Radca prawny świadczy pomoc prawną nie tylko na etapie spraw sądowych, ale również w bieżącym funkcjonowaniu firmy. Pomoc ta może mieć charakter doradztwa przy konkretnych problemach prawnych lub formę stałej, kompleksowej opieki prawnej.

Powierzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa Radcy prawnemu  zapewnia bezpieczeństwo w działaniu, pomaga kreować pozytywny wizerunek rzetelnej firmy i pozwala przedsiębiorcy skoncentrować się na bieżącej działalności. Kompleksowa współpraca z jednym Radcą prawnym buduje zaufanie i umożliwia zmniejszenie kosztów pomocy prawnej.

W ramach stałej obsługi prawnej Radca prawny specjalizujący się w pomocy prawnej przedsiębiorcom zapewniają:

bieżące doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego,  prawa pracy;

sporządzanie opinii prawnych;

projektowanie i negocjowanie umów;

reprezentowanie przedsiębiorcy przed urzędami oraz sądami;

pomoc w windykacji należności i prowadzeniu postępowania egzekucyjnego;

obsługę procesów inwestycyjnych;

zakładanie i przekształcanie spółek;

obsługę w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego;

badanie stanu prawnego nieruchomości;

Radca prawny to  profesjonalista niezbędny w nowoczesnym biznesie

Prowadzenie działalności gospodarczej w świecie dynamicznie zmieniających się przepisów prawa jest wyzwaniem.

W nowoczesnym biznesie profesjonalna obsługa prawna, prowadzona przez wyspecjalizowanego Radcę prawnego, stała się koniecznością i niezbędnym warunkiem efektywnego rozwoju, ponieważ w prawie często wprowadzane są zmiany, które mogą mieć istotny wpływ na prowadzenie firmy.

Stała współpraca z Radcą prawnym to komfort i pewność stosowania optymalnych rozwiązań prawnych, opartych na aktualnym brzmieniu przepisów prawa. To również gwarancja zachowania pełnej poufności w ramach tajemnicy adwokackiej.

Zwracanie się o pomoc do Radcy prawnego w sytuacji wystąpienia problemów prawnych jest już rozwiązaniem niewystarczającym. Nowoczesny biznes stawia na profesjonalną obsługę prawną, której zadaniem jest nie tylko rozwiązywanie problemów, ale także eliminowanie zagrożeń prawnych, zanim staną się poważne. Profesjonalna obsługa prawna prowadzona przez Radcę prawnego  minimalizuje ryzyko długotrwałych i kosztownych sporów sądowych.

Obsługa prawna przedsiębiorstwa prowadzona przez Radcę prawnego może obejmować między innymi:

– doradztwo w zakresie prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, prawa pracy,

– doradztwo w zakresie specjalistycznych dziedzin prawa związanych z obsługą danego sektora gospodarczego;

– pisemne opinie prawne,

– projektowanie i opiniowanie umów;

– udział w negocjacjach;

– obsługę prawną procesu inwestycyjnego;

– sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości;

– windykację należności na drodze prawnej;

– dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;

– pomoc prawną związaną z przestępczością gospodarczą, w tym dochodzenie roszczeń w postępowaniu karnym;

– zakładanie i obsługę prawną spółek prawa handlowego;

– pomoc w polubownym rozstrzyganiu sporów;

– reprezentowanie przedsiębiorcy przed urzędami, instytucjami,

– reprezentowanie przedsiębiorcy przed sądem.