1 października, 2016

Odszkodowania i zadośćuczynienie

2Kancelaria zajmuje sie dochodzeniem roszczeń pieniężnych na rzecz Klientów, należnych z tytułu błędów medycznych, wypadków
komunikacyjnych, wypadków przy pracy a także z innych tytułów. Analizując indywidualnie każdy przypadek i oceniając realnie szanse jego
powodzenia, Kancelaria reprezentuje Klientów w powyższych sprawach, dochodząc na ich rzecz odszkodowania, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, renty, a także innych przysługujących im w danej sprawie roszczeń.

  • Wypadki komunikacyjne
  • Błędy medyczne
  • Wypadki przy pracy
  • Odszkodowana z tytułu zdarzeń losowych
  • Wypadki w rolnictwie i szkody w rolnictwie
  • Wypadki wywołane niebezpiecznym produktem