1 października, 2016

Odszkodowania i zadośćuczynienie

2Kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń pieniężnych na rzecz Klientów, należnych z tytułu wypadków
komunikacyjnych, wypadków przy pracy, a także z innych tytułów. Analizując indywidualnie każdy przypadek i oceniając realnie szanse jego
powodzenia, Kancelaria reprezentuje Klientów w powyższych sprawach, dochodząc na ich rzecz odszkodowania, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, renty, a także innych przysługujących w danej sprawie roszczeń.     

  • Wypadki komunikacyjne
  • Szkody z OC sprawcy
  • Szkody z AC
  • Błędy medyczne
  • Wypadki przy pracy
  • Odszkodowana z tytułu zdarzeń losowych
  • Wypadki w rolnictwie i szkody w rolnictwie
  • Wypadki wywołane niebezpiecznym produktem

Odszkodowanie z OC sprawcy – co warto wiedzieć.

Szkodę możesz zgłosić telefonicznie lub meilowo.


Na zgłoszenie szkody masz 3 lata. Jednak najlepiej roszczenie zgłosić niezwłocznie. Po tym terminie roszczenie ulega przedawnieniu.


Od decyzji ubezpieczyciela co do wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia możesz się odwołać.

Jak zgromadzić dokumentację po szkodzie.

W przypadku kolizji najważniejszym dokumentem jest oświadczenie sprawcy o zdarzeniu drogowym. Można je sporządzić bez udziału policji, jeżeli sprawca i poszkodowany dojdą do porozumienia, a sprawca przyznaje się do winy. Można też wykonać dokumentację fotograficzną.

Pamiętaj, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do sprawcy, warto wezwać Policję. Jeżeli służby przyjadą na miejsce, oświadczenie nie jest potrzebne. Jeżeli dojdzie do wypadku, czyli zdarzenia, w którym choć jedna osoba jest ranna, trzeba wezwać pogotowie i policję. Towarzystwo wypłaci odszkodowanie na podstawie notatki policyjnej, którą policja będzie musiała udostępnić towarzystwu ubezpieczeniowemu.

Kiedy trzeba zgłosić szkodę z OC sprawcy.

Jest na to 3 lata, ale im szybciej zgłosisz szkodę, tym lepiej. Towarzystwo po dłuższym czasie może uznać, że rozmiar szkody się zwiększył np. poprzez używanie uszkodzonego samochodu. Szybsze zgłoszenie szkody na pewno uprości likwidację i przyspieszy naprawę Twojego samochodu.

Szkodę możesz zgłosić nawet od razu z miejsca zdarzenia, dzwoniąc na infolinię. Można też to zrobić na spokojnie po powrocie do domu przez formularz internetowy i załączyć wszystkie wymagane zdjęcia oraz inne wymagane dokumenty.

Sprawdźmy dokładne terminy zgłoszenia szkody:

3 lata od momentu, w którym dowiedziałeś się o szkodzie i o osobie, która jest zobowiązana naprawić twój samochód, jednak nie później niż 10 lat od zdarzenia się kolizji lub wypadku,

20 lat od momentu zdarzenia, jeżeli wynika ono z popełnienia przestępstwa lub sprawca nie był zidentyfikowany,

2 lata od uzyskania pełnoletności (w przypadku dzieci) – gdy o odszkodowanie ubiega się osoba małoletnia.

Jakie są świadczenia z OC sprawcy.

Jeżeli jesteś poszkodowany w kolizji i zostało uszkodzone Twoje mienie, ubezpieczyciel sprawcy jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, które pokryje naprawę przedmiotu. Najczęściej zdarza się, że przedmiotem uszkodzenia jest samochód. Natomiast może się też zdarzyć, że np. sprawca uderzy samochodem w twój płot lub dom. Wtedy ubezpieczyciel musi wypłacić kwotę pozwalającą na przywrócenie stanu mienia sprzed szkody.

Jeżeli doszło do wypadku, to ubezpieczyciel sprawcy oprócz odszkodowania za mienie, jest zobowiązany do wypłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Jak towarzystwo ustala rozmiar szkody.

Szkoda majątkowa

Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel ma 30 dni na wydanie decyzji i wypłatę odszkodowania. W przypadku trudnych spraw ten termin może się przedłużyć, jednak kwota bezsporna powinna zostać wypłacona. Już w ciągu pierwszych kilku dni towarzystwo powinno się odezwać do poszkodowanego. Przy drobniejszych szkodach może obyć się nawet bez przyjazdu rzeczoznawcy. Oględziny mogą być mobilne lub na podstawie przesłanych zdjęć.

Ubezpieczyciele korzystają z systemów Audatex lub EurotaxGlass’s. Po wyliczeniu odszkodowania przez towarzystwo zaproponowana zostanie kwota, którą poszkodowany może zaakceptować lub nie. Jeżeli jej nie zaakceptuje, musi przedstawić własny kosztorys naprawy. Można także oddać samochód do warsztatu, tak aby likwidacja przebiegła bezgotówkowo. To warsztat porozumiewa się z towarzystwem, a poszkodowany odbiera już tylko naprawiony samochód.

W ramach szkody majątkowej można się także starać o samochód zastępczy na czas naprawy oraz holowanie. Te świadczenia powinny zostać zorganizowane przez ubezpieczyciela sprawcy.

Szkoda osobowa

W przypadku utraty zdrowia w wypadku, należy zgłosić roszczenie do ubezpieczyciela. Poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie za doznane krzywdy psychiczne oraz fizyczne. Nie tylko będzie to uszczerbek na zdrowiu, ale np. niezdolność do pracy, utrata zarobków. Sprawca powinien pokryć także koszty leczenia i rehabilitacji, a nawet wypłacać rentę. Ponadto po śmierci bliskiej osoby rodzina może starać się o zadośćuczynienie za ból i cierpienie, pogorszenie się sytuacji materialnej, zwrot kosztów pogrzebu oraz rentę alimentacyjną.

Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia.

Odszkodowanie jest wypłacane przy szkodzie majątkowej. Można je wycenić, bowiem przedmiot należy przywrócić do stanu sprzed szkody. Natomiast zadośćuczynienie jest formą rekompensaty za krzywdy doznane w wypadku – na zdrowiu fizycznym, psychicznym oraz za śmierć bliskiej osoby. Zadośćuczynienie trudno wyliczyć, ponieważ utrata zdrowia jest niepoliczalna. Towarzystwo po zapoznaniu się z sytuacją oferuje zadośćuczynienie, a poszkodowany decyduje czy akceptuje taką kwotę. Jeżeli nie, ma prawo do odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie albo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela.

Odszkodowanie powinno pozwolić na przywrócenie stanu pojazdu sprzed szkody. Dokładnie tak, jak mówi artykuł 363 § 1 Kodeksu cywilnego, czyli „naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej”.

Jakie masz prawa w związku ze zgłoszoną szkodą?


Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na wypłatę odszkodowania (przynajmniej bezspornej części).


W przypadku, gdy odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie spełnia twoich oczekiwań, możesz złożyć reklamację.


Reklamacja musi zostać rozpatrzona w ciągu 30 dni, w sytuacjach skomplikowanych do 60 dni.

Jeżeli musiałeś powołać niezależnego rzeczoznawcę, towarzystwo powinno zwrócić poniesione przez ciebie koszty, jeśli jego wycena była niezbędna do dochodzenia odszkodowania.

W przypadku pytań można skorzystać z bezpłatnej porady w Kancelarii, która udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania oraz oszacuje o jaką kwotę ubezpieczyciel zaniżył należne świadczenia.

Kontakt:  tel. 502 516 143  lub 54 420 18 18