12 października, 2016

DOM, MIESZKANIE, GRUNTY

Budowa czy zakup domu, kupno mieszkania czy gruntu, funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej, eksmisja czy kwestie związane z księgami wieczystymi – to problemy, w których rozwiązaniu ważna może się okazać fachowa pomoc Radcy prawnego, ponieważ:

z Radcą prawnym można skonsultować treść aktu notarialnego dotyczącego nabycia nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

Radca prawny sporządzi lub zaopiniuje umowę najmu lokalu lub dzierżawy gruntu, pomoże również w przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu;

Radca prawny poprowadzić sprawę administracyjną o ustalenia warunków zabudowy lub uzyskanie pozwolenia na budowę. W toku takiego postępowania może sporządzić odwołanie albo skargę do sądu administracyjnego. Może również reprezentować interesy strony, która sprzeciwia się budowie domu na danym terenie;

Radca prawny może reprezentować Cię w sprawach dotyczących spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowych, w szczególności może być Twoim pełnomocnikiem jako członka spółdzielni czy wspólnoty na ich zgromadzeniach lub reprezentować Twoje prawa przed sądem w postępowaniu o uchylenie uchwał naruszających Twoje prawa;

Radca prawny może prowadzić sprawę eksmisyjną, zarówno jako pełnomocnik właściciela lokalu, jak i pełnomocnik osoby zajmującej lokal bez tytułu prawnego;

Radca prawny wyjaśni Ci skomplikowaną treść księgi wieczystej, będzie bronił Twoich praw w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.