12 października, 2016

DŁUŻNIK CI NIE PŁACI?

Przedsiębiorcy coraz częściej borykają się z problemem nierzetelnych kontrahentów, brakiem zapłaty za towary lub wykonane usługi. Próby polubownego odzyskania należności nie zawsze są skuteczne. Zwlekanie z podjęciem działań na drodze prawnej może prowadzić do przedawnienia roszczenia. W przypadku problemów z dłużnikami warto zwrócić się o pomoc do Radcy prawnego. W wielu sprawach samo wysłanie przez adwokata wezwania do zapłaty pozwala rozwiązać problem. W trudniejszych wypadkach Radca prawny pomoże w dochodzeniu należności w postępowaniu cywilnym przed sądem i w postępowaniu egzekucyjnym. W wielu przypadkach najtańszym i najszybszym sposobem odzyskania należności może okazać się mediacja prowadzona z pomocą adwokata – jako pełnomocnika bądź jako mediatora – na etapie przedsądowym, jak również już po wytoczeniu powództwa przeciwko dłużnikowi. W przypadku wierzytelności szczególnie trudnych, kiedy prowadzona egzekucja jest bezskuteczna, a dłużnik ukrywa majątek lub celowo zbywa go, Radca prawny może pomóc w odzyskaniu należności również na drodze postępowania karnego.