12 października, 2016

PRAWO PRACY

Radca prawny może działać zarówno w imieniu pracodawcy, jak i pracownika.

Pracodawcy pomoże sporządzić ważne dokumenty, np. regulaminy pracy, regulaminy zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, czy też dokumenty związane z nawiązywaniem lub rozwiązywaniem stosunku pracy, poinformuje o zasadach obowiązku dokonywania zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Pracy, o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem.

Radca prawny będzie pomocny i pracodawcy i pracownikowi w wyjaśnianiu: zasad udzielania urlopów macierzyńskich oraz dodatkowych urlopów macierzyńskich; funkcjonowania przepisów o czasie w tym zasad wydłużania okresów rozliczeniowych.

Pracownik natomiast może liczyć na pomoc Radcy prawnego w sprawach związanych z należnym wynagrodzeniem, wypłatą kwot z tytułu nadgodzin czy też z roszczeniami wobec bezprawnego rozwiązania stosunku pracy.

W przypadku, gdy pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, skuteczna reprezentacja przed sądem pracy może pozwolić na uzyskanie stosownego odszkodowania.

Problemy związane z pracą zawodową mogą dotknąć każdego – warto więc zasięgnąć rady Radcy prawnego, którego fachowa pomoc pozwoli na rozwiązanie nawet najtrudniejszych zagadnień.