Sprawa o zasiedzenie

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 19.10.2018 r., sygn. akt II CZP 1/18 orzekł, że w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości zakaz zmiany postanowienia na niekorzyść uczestnika postępowania wnoszącego apelację (art. 384 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.) nie stoi na przeszkodzie stwierdzeniu zasiedzenia przez sąd drugiej instancji w innej dacie, niż[…]

Prawo spadkowe

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 19.10.2018 r., sygn. akt III CZP 36/18 orzekł, że złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez osobę, w stosunku do której nie rozpoczął jeszcze biegu termin określony w art. 1015 § 1 k.c., jest bezskuteczne.